Tehtävä ennen etäpäivää 27.4.


1. Tutustu valitsemaasi kohteeseen Second Life -virtuaalimaailmassa. Kohde voi olla joko erityisesti oppimisympäristöksi suunniteltu tai vaihtoehtoisesti muuhun tarkoitukseen suunniteltu ympäristö, joka soveltuu hyvin myös oppimisen ja opetuksen tukivälineeksi (esim. matkailuaiheinen ympäristö, jota voitaisiin soveltaa maantieteen opetuksessa).

Lähtökohtina ympäristön etsintään voi käyttää esimerkiksi:

Second Life Destination Guide hakemiston osioita
Education & Nonprofit
http://secondlife.com/destinations/learning

Nature & Parks
http://secondlife.com/destinations/nature

Art
http://secondlife.com/destinations/arts/1

Science & Technology
http://secondlife.com/destinations/science

Rocliffe University Library, aulatilan takaosasta löytyviä linkkejä
http://maps.secondlife.com/secondlife/Rockcliffe%20Library/70/122/22

Tutustumalla Second Life Education -wikiin, etenkin "Education Resources" -alueen linkkikokoelmiin "Interesting Virtual Campuses", "Museums" ja "Science and Health Resources".
http://wiki.secondlife.com/wiki/Second_Life_Education
http://wiki.secondlife.com/wiki/Second_Life_Education/Resources


2. Tunnista valitsemastasi kohteesta seuraavia ominaisuuksia:
- mikä tekee kohteesta hyvän oppimisympäristön?
- mikä tekee kohteesta huonon oppimisympäristön?
- onko kohteen suunnittelussa otettu huomioon opiskelijoita ja oppimistavoitteita?
- onko ympäristö oppimis- vai opetusympäristö?
- miten kohdetta voisi kehittää tai parantaa?
- mikä kohteessa oli erityisen mielenkiintoista?
- mitä asioita kohteessa voisi opettaa, joiden opettaminen olisi reaalimaailmassa hankalaa tai mahdotonta? (resurssien, ajan tai muiden syiden takia)

3. Tallenna kohteesta itsellesi maamerkki, ja valmistaudu jakamaan se etäpäivänä (maamerkin sai tehtyä world -> landmark this place -valinnalla).

4. Pohdi, minkälaisen elinkaaren ympäristö on käynyt läpi, jotta se on saatu tuotettua virtuaalimaailmaan. Minkälaisia tahoja mahdollisesti ympäristön tuotantoon on tarvittu. Mitä vaadittaisiin, jos vastaava ympäristö haluttaisiin tuottaa nyt.

Tutustu elinkaarimallinnuksen perusteisiin esimerkiksi (yleiskatsaus riittää):
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development_life-cycle

Erityisesti elinkaariajattelu kiteytyy hyvin seuraaviin kuviin, joihin kannattaa tutustua:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SDLC_-_Software_Development_Life_Cycle.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Systems_Development_Life_Cycle.jpg

Pohdi elinkaariajattelun näkökulmasta, mitä valmiuksia tulisi olla, jos halutaan suunnitella ja tuottaa hyvä oppimisympäristö.

5. Valmistaudu esittämään johtopäätöksistäsi lyhyt puheenvuoro (noin 5-10 minuuttia) etäpäivänä 27.4.

(Esitysten sujuvuuden vuoksi, varmistathan hyvissä ajoin etukäteen, että voice chat -ominaisuus toimii ja on käytettävissäsi. Puhuessa avatarin pään päällä näkyvät selkeät vihreät kaaret, kun puhe on kuultavissa. Etäpäivänä tarjoamme teknistä avustusta 30 min ennen ohjelman alkua, mutta teknisiä ongelmia voidaan vain rajallisesti ratkoa etäyhteyden yli, joten äänikeskustelun testaus kannattaa suorittaa etukäteen.)


Etäpäivänä 27.4. tapaamme Second Lifessa


Klo 8:30 alkaen niille, jotka tarvitsevat teknistä tukea esim. voice chatin käyttöä varten.
Klo 9:00 alkaen etäpäivän ohjelman merkeissä.

Tapaamispaikkana on "Second Life ja Pedagogiikka" -alue Salpaus Nature -saarella:
http://maps.secondlife.com/secondlife/Salpaus%20Nature/170/50/24

Ennen koulutuspäiviä


robo3.png
Tarvitset koulutuspäiviä varten oman avataren, jonka tekoon löydät ohjeet Kielitaituri -hankkeen
"Opi toinen elämä!" wikistä. Ennen koulutuspäiviä, käy läpi 1. jakso wikistä: http://opitoinenelama.wikispaces.com/1.+jakso

Suosituksena, voit silmäillä myös wikin toista jaksoa:
http://opitoinenelama.wikispaces.com/2.+jakso

salpaus_eng_color_rgb_72ppi.jpgOPH.jpgtrombi.jpg